Китайски масаж

Масаж по енергийни канали и активни точки – Дзинсюе анмо

Китайският масаж е клон на Традиционната Китайска Медицина, който има уникален и  магически лечебен ефект.

Приложение на Традиционната Китайска Медицина :

При болки: зъбобол, мигрена, главоболие, невралгии, болки в гърба, лумбаго, ишиас, колики, ставни и мускулни болки, спортни травми.

Заболявания: грип, простуда, бронхит, слаба имунна система, алергии, астма, разстройство, запек, стомашни проблеми, високо и ниско кръвно, проблеми на сърдечно-съдовата система и кръвообращението, заболявания на ушите, носа и гърлото, менструални смущения, импотентност, кожни болести.

Душевно равновесие: стрес, нервност, депресии, страхове, безсъние, нарушена концентрация.

Теоретични принципи:

1. Учение за енергията ци

В съответствие с принципа за изоморфизма на човека и природата, енергията ци се разглежда като съществуване и единство на двете противоположни начала ин и ян. Те са кодирани в модела на равновесието между движението и покоя – тайдзиту.

Енергията ци се разпределя в четири основни групи:

а) Формообразуваща ци на макрокосмоса.

б) Формообразуваща ци на микрокосмоса.

в) Макрокосмическа формообразуваща ци, свързана с годишните времена. Проявява се в реакцията на изменение на енергийната ситуация в макрокосмоса.

г) Микрокосмическа формообразуваща ци, свързана с реакцийте на организма. Проявява се в в различните ритмични реакции на човешкия организъм.

2. Учението усин – учение за петте елемента

Всички материални и нематериални предмети и явления в природата се категоризират в пет категории, съответстващи на петте елемента – дърво, огън, земя, метал и вода. Учението усин изяснява природата на дзанфу органите и тяхната взаимовръзка, обяснява взаимоотношенията на човека с природата. Използва се за тълкуване, диагностициране и лечение на заболяванията.

3. Учението за дзанфу органите

Дзан органите (бял дроб, сърце заедно с околосърдечна структура, далак, черен дроб, бъбрек) са произвеждащи. Те произвеждат и съхраняват ци без да я изхвърлят. Могат да се пълнят, но не и да се препълват с енергия.

Фу органите (дебело черво, тънки черво, стомах, жлъчен мехур, пикочен мехур, трите дзяо) са провеждащи. В тях се получават и придвижват течните и хранителни субстанции, без да се съхраняват. Те могат да се препълват, но не могат да задържат, а трябва да изхвърлят ненужното за организма.

4. Учението за патогенезата на заболяванията

Схематично представяне на взаимовръзката между дзанфу-органите и прилежащите им канали според Учението за петте елемента Усин.У-син 12


ПЕРИОДИ НА АКТИВНОСТСигнални и противоболкови точки

Вашият коментар